Webb

De flesta av mina projekt ligger på min github sida:
https://github.com/nicklas-bryntesson/
Viss repo städning utföres med jämna mellanrum dock.

MUDO Academy
https://www.mudo.se

www.mudo.se

WordPress theme byggt från grunden med _s underscores som starter template theme.
Omfattande Advance Custom Fields integration för att underlätta för administrationen att skapa nyheter, anmälningsformulär samt banners.
Full Gutenberg integration är under utbyggnad.


Minda theme
https://minda.nicklasbryntesson.se/

WordPress tema med ett ”accessibility first” perspektiv och ett fokus på att skriva bättre och renare kod.