Foto

Fotografi är en av mina största passioner, jag försöker ständigt utveckla min blick och förståelse för mediumet.
Fotografi ger mig en förståelse av omvärlden, belyser detaljer och får mig att fokusera på ögonblicket.

Jag älskar också problemlösar aspekten av foto, att kunna se en bild framför sig och lista ut vilka redskap och tekniker jag behöver för att nå en slutgiltig färdig bild. På det viset påminner det mig ganska mycket om webbutveckling.
Man startar med en bild över resultatet man vill uppnå och bryter ned det i beståndsdelar och bestämmer vilka tekniker och komponenter man behöver för att nå ett resultat som överensstämmer med målbilden.

Produktfoto

Jag har jobbat en del med produktfotografering och bildredigering för webbutiker där fokus har varit att visa produkter mot en helt vit bakgrund.

Alton & Rey